✖❤ســآلــهاے سَــگـے✖❤

زِندِگــے تَمامَش خَطاے ِدیدَن اَست...✖.تُو مَرا نِمیبینــے ....√▂▃▅▇█▓▒░

ديــگــر نمــــی نـــویســمـ واسهــ تنـــهـــا مــخـــآطب قـــلــبمــ

روی قبـــرم بنویسید:

" موریانه ها زهرمارتان باد "

این تـَـن کــه می خورید پـُـر از حسرتهای شیرین بود ...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۰ قبل از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

normal_Avazak_ir-Girl49

http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gifهمه می گویند “سخت گیر”م!http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gif

http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gifراست می گویندhttp://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gif

http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gifهمین است که انقدر “سخت”http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gif

http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gifبه تو “گیر” داده ام . . .http://gazo.emoji7.jp/img/053na_750961/__m.gif

نوشته شده در شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ساعت ۱۳ بعد از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

989e07fc124e.jpg

 

هـمیـــنـــ کهـــ تــــــــــو میدانـــیـــ دوسـتتـــــ دارمـــ کافیستـــ ….

بگـــــذار خفـــهـــ کنـــــد خـــــودشــــ را دنیـــــــــــا…
نوشته شده در شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ساعت ۱۳ بعد از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√


בر مـَـטּ "احســآس مُــرבه است" !

اینجـــا بـﮧ مـَرز بـے تـَفـاوُتـے هـا رسیـבه ام

בلـَــم را בيگــر هیـــچ نمـے لرزانــב!

בر مـَـטּ دلهـُــره….

בر مـَـטּ تـــرس….

בر مـَـטּ "احســآس مُــرבه است" !

ایـטּ روزهـآ بــے خـیـآل خیـالـَم شـُבه

مـُنتظرَم בنــیـا تـَمـام شـَوב
نوشته شده در جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

حکــــم اعــدام بود ...
اعدامـــی لــحظه ای مـــکث کــرد و بـــوسه ای بر طنــاب دار زد
دادســتان گفت:
صـــبر کنید آقــای زنــــدانــی این چــــه کـــاریست !؟؟
زنــدانی خـــنده ای کــرد و گفت :
بیچـــاره طـــناب نــمیزاره زمـــین بیفتم ،
ولی آدم ها !!!!! بدجـــور زمــینم زدن...
نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت ۱ قبل از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

فضایه مجازی واســـه بعضــــیا مثل بهشت زهراست...

واسه سر زدن به اونی که دوستش دارن...

ولی دیگه ندارنش...!

برای آروم کردن دل خودشون میرن توی پروفایلش...

با یه دنیا حسرت و خاطره فقط سکوت میکنن

و کامنت دوستای تازشو میخونن 

نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت ۲۲ بعد از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

 

آغوش بعضی ها علم را زیر سوال می برد !

آنقدر آرامت می کند که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . .

نوشته شده در جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت ۱۷ بعد از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

امشب خیلی خسته ام...

              کاش میشد گوشه ای نوشت؛

                                         «خدایا خسته ام فردا بیدارم نکن» 

نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۲۲ بعد از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

✖ مــانـَسـِلِـ بـ×ـوسُهـ هـايـ خـيـابـانـيـ هـَسُتيـمـ

✖ نـَسـِلِـ خـوابـيدن بـا اسـ امـ اسـ

✖ نـَسـِلِـ دَْرد ودلـ بـا غريـبه هـايـ مـَجـازيـ

✖ نـَسـِلِـ غِيـرت رويـ  خـواهـر

✖ نـَسـِلِـ روشـنفـكـِريـ  رويـ دُخـيـ هـَمـسايـه

✖ نـَسـِلِـ پُـول مـاهـانـهـ

✖ نـَسـِلِـ عـَكسـهـاي بـِرهـنـ×ـهـ  بـازيگـران

✖ نـَسـِلِـيـ كـهـ روزهـاخـوابيـم شـبهـا بـيـدار

✖ نـَسـِلِـ جـُملـهـ هـايـ كُـوروشـ وشَريعـتيـ

✖ نـَسـِلِـ تَرسـ ازرقـَ×ـص نـُورمـٍاشـيـنـ پـُليسـ@

✖ نـَسـِلِـ اِسـترسـ كـُنـكور^

✖ نـَسـِلِـ سِـكتـهـ هـايـ خـامـوشـ÷ــ

✖ نـَسـِلِـ سـ÷ـياسـَتـ

✖ نـَسـِلِـ سِـ×ـكـِسـ×ــ

✖ نـَسـِلِـ سـ\ـوخـتهـ

✖ نـَسـِلِـ تـَنهـ\ـايـيـ

✖ يـ×ـادمـانـ بـاشـدهنـِگامـيكـهـ دوبـاره بـِهـ جـَهنـمـ رفتـيمـ مـُدامـ بـِگـوييـمـ:

✖ يـَادشـ بـِخيـر

✖ دنـيايـ مـاهـمـ همـينجـوريـ بود بـِدرد نَـ\خـ\ـور

نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۱ قبل از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√

مـیدونـ/ـی چٍــ/ـی بـیـشًتره هـً/ـمه داغـوٌنـٍ.ـت مـ.ـیکنهـ

اینـکٍـ/ـه هـُ/.ـر کــاری درتـُوانـِتـ هـ+ـسًت

بـً/ـراش انـَجـ/ـام بِـ+ـدی

آخـرـش بـًرگـرده بـ-ـگـهـ

 مـگهـ مـَن ازـت خـ+ـواسَتـ.ـم

❤❤ 

 

ازکِــنارم رَِد شـُد

بـِـی مـَحَلـیـش آزارمـ نـداد

امـااذیـت شـُدم وقـتـی کـهـ گـُفـت

نَدیـدمَـت

 

❤❤

خاموشی بهانه است...

مشترک مورد نظرقصدفراموشی دارد

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۹ قبل از ظهر توسط ☻سـ_ـاره شـِـےطوטּ√
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت